Kategoriler içeriğine geri dön

Doğrudan Satış Firmaları


dogrudansatisnedirDoğrudan Satış nedir?

Doğrudan Satış, bir satıcının anlatması ve/veya göstererek tanıtması aracılığıyla bir tüketim malının veya hizmetinin tüketiciye evinde, bir tanıdığının evinde, işyerinde veya bir satış noktası olmayan bir başka yerde doğrudan satışının gerçekleşmesidir.

Neden bir tüketiciler doğrudan satış yoluyla alış veriş yapmayı tercih eder?

Bu gün, zaman artık herkes için önemli bir değerdir. Zamanın değerini bilen bilinçli bir tüketici alış verişini gercekleştirmek için doğrudan satışın kendisine sunduğu kolaylık ve özel servis imkanını kullanmayı tercih eder. Doğrudan satış(network marketing) yoluyla tüketici, evinin ve kendisinin bir çok ihtiyacının istediği zaman istediği yerde, kendisine ürünlerin her türlü özelliği bire bir anlatılarak teslim edilmesini ve de bir sorunu olduğunda da aynı şekilde hizmet almasını garantiler. Kolaylık, güvence ve kişiye özel hizmet, doğrudan satış yöntemiyle alış verişin tercih edilme nedenleridir.

Doğrudan Satış şirketleri farklı şekillerde iş yapıyorlar, neden?

Doğrudan satış firmaları (network marketing ) genel olarak iki şekilde çalışırlar; Kişiden kişiye: Çoğunlukla öceden randevulaşarak ayarlanan bir gün ve saatte satıcı, tüketiciye tanıtım yaparak satış işlemini gerçekleştirir. Grup:- Bir müşteri ev sahibi olarak tanıdıklarını biraraya toplar ve doğrudan satıcı bu kişilere tanıtım yaparak satış işlemini gerçekleştirir.

Doğrudan satış yoluyla satılan bir malın iadesi nasıl oluyor? Satış işlemini gerçekleştiren doğrudan satıcıya müşteri ulaşamazsa ne yapacak?

Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede bu şekilde mağaza dışında gerçekleşen satışlarda müşterinin yasal olarak 7 günlük bir vazgeçme süresi vardır. Bu süre zarfında bir kez daha düşünüp malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek, doğrudan satışı, tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca Doğrudan Satış Derneği üyesi olan ve her türlü yasal düzenlemelere uygun olarak çalışmalarına onay verilen doğrudan satış şirketleri, bu vazgeçme süresini yasaların öngördüğünden de daha uzun tutarak tüketiciyi korumaktadır. Doğrudan Satış Firmaları, DSD Derneği üyesi şirketler tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek kurulmuş ve faaliyetlerine her türlü düzenli denetimlerle devam eden belli başlı kuruluşlardır. Bu derneğin üyesi olan şirketlerin ürünlerini satan doğrudan satıcılardan ürün alan tüketiciler, eğer herhangi bir nedenle satışı gerçekleştiren satıcıya ulaşamazsa, şirketin kendisiyle temas kurabilirler.

Doğrudan Satış yoluyla hangi ürünler satın alınabilinir?

Doğrudan satış yoluyla halen ülkemizde Doğrudan Satış Derneğine üye firmalardan ev aletleri, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev bakım ürünleri ve sağlıklı yaşam ürünleri temin edilebilir.

Doğrudan satış Türkiye’de ne kadar zamandır var ve gelişimi nasıl olmuştur?

Doğrudan satış ülkemizde yerel bazı firmalar tarafından 1970 lerde daha çok kitap ve ansiklopedi satışı ile başlamıştır ve son 7-8 sene içinde dünya çapında doğrudan satış işinde lider olan Amway, Avon , Oriflame ve Tupperware gibi firmaların Türk pazarına girmesiyle yaygınlaşmıştır. Halen bu şirketlerle beraber BMS – Batı Makine Sanayii ve Ticaret A.Ş. Birleşik Metal Sanayii ve Aphrodie Esthetique gibi köklü yerel firmalar, faaliyetlerine bu sektörde devam etmekte ve ürün yelpazelerini geliştirerek ülke çapında doğrudan satışın yaygın bir alış veriş şekli olarak yer almasına katkıda bulunmaktadırlar. Son senelerde sektör ciddi bir canlanma sürecine girmiş olsa da, henüz daha kat edilecek çok yol vardır.

Doğrudan Satış ile Kapıdan Kapıya Satış arasında fark nedir?

Doğrudan Satış işini halen ülkemizde büyük bir tüketici sorunu hale gelen kapıdan satış ile karıştırmamak gerekir. Doğrudan satış firmalarının ürünlerinin satışını yapan kişiler pazarladıkları ürünlerinin tanıtımını satış yapacakları kişi ve kişilerle önceden mutabık kalındığı bir zaman ve yerde bire bir tanıtarak satış yaparlar.Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de, Doğrudan Satış Derneğine üye şirketlerin hepsinde mağaza dışında gerçekleşen bu satışlarda müşterinin yasalarla belirtilen “vazgeçme süreleri”nin üzerinde süreler içerisinde fikir değiştirip malı geri verme imkanı vardır. Müşteri bu sürelerde bir kere daha düşünüp, malın kalitesini ve fiyatını karşılaştırma fırsatına sahip olur. Bu gerçek doğrudan satışı tüketici için en korunaklı satın alım yöntemi yapmaktadır. Ayrıca “vazgeçme” süresini yasaların öngördüğünden daha uzun tutarak, üyeleri kısıtlayan ahlaki ilkeler yerleştirerek ve tüketici dernekleri ile sürekli iletişim kurarak da doğrudan satış sektörü tüketiciyi korumaktadır.

Doğrudan Satış ile piramit düzenler arasında ne fark var?

Tüm dünyada uygulanan saygın bir satış yöntemi olan doğrudan satış adını kullanmak suretiyle çıkar sağlamak isteyen kötü niyetli kişilerin oluşturduğu ve kişileri dolandıran piramit düzenlere karşı tüketicilerin dikkatli olması gerekir. Hiçbir yasal dayanağı olmayan bu düzenler sahtedir ve her zaman kaybettirir. Yasal bir doğrudan satış işi ile gizlenmiş bir piramit düzen arasında farkı anlamak için şu üç soruyu sormak gerekir;

a. Katılmanız için ne kadar para isteniyor? Başlama maliyeti nedir?

Maliyet yüksekse dikkatli olun.Doğrudan satış şirketlerinde genellikle başlama ücreti azdır. Bu şirketler kolay ve ucuz bir şekilde satışa başlamanızı isterler. Piramit düzenler ise tüm karlarını yeni katılanlar sayesinde elde ettikleri için katılma maliyeti yüksektir.

b. Satamadığınz ürün olursa şirket bunları geri alıyor mu?

Bu tür piramit düzenler değeri ve kalitesi şüphe götürecek, göstermelik ürünler de pazarlayabilirler. Satılmayan ürünler elinizde kalacaksa dikkatli olunmalıdır. Çünkü bu ürünleri iade edemezsiniz. Yasal doğrudan satış şirketlerinde ise bu güvence her zaman vardır.

c. Şirket ürünlerini tüketiciye satıyor mu?

Bu sorunun cevabı olumsuz ise dikkatli olunmalıdır. Çünkü doğrudan satış tüketicilere satış yaparak bir pazar oluşturmaya dayanır, yani rekabet edebilecek fiyatlara sahip, kaliteli ürünler gerektirir. Piramit düzenlerde ise ürünü kullanacak kişilerle hiç ilgilenilmez. Yeni katılanlara, kullanışlı ve uygun fiyatlı oldukları için değil, işe başlamak için satın almaları gerektiği için büyük miktarda satış yapılarak kar elde edilir.

Doğrudan Satış işini daha çok neden kadınlar yapıyor? Kimler doğrudan satış işine girebilir?

Genel olarak doğrudan satış işi esnek çalışma saatleri ve kozmetik ve kişisel bakım ürün grupları seçeneklerinden dolayı, ilk önce daha çok kadınların ilgisini çekse de, erkekler tarafından da karlı bir iş imkanı olarak değerlendirilmektedir. Doğrudan satış her kesimden insana yaş, cinsiyet, ırk, din, eğitim düzeyi ve deneyim gibi ayrımlar yapmadan gelir olanağı sağlamaktadır. Türk tüketicisi özellikle yarı kapalı ve aile yapısının güçlü olduğu bir sosyal yapıya sahip olduğundan dolayı genellikle insanların yakın çevrelerinde çalışmalarına dayalı olan doğrudan satışı sistemini sevmiş ve benimsemiştir. Doğrudan satış, sağladığı ek gelir imkanı ile de ülkemizde ki işsizlik sorununa da bir parça çözüm getirmektedir. Ülkemizde 325.000’in üstünde kişi bu sektörde yer almaktadır ve halen 18 yaş üzerinde tüm Türk vatandaşları doğrudan satış yolu ile satış yapan firmaların ürünlerini kendi tüketimleri için satın almak ve de isterlerse de satışını gerçekleştirerek ek gelir kazanmak imkanına sahiptirler.

Doğrudan satış işine başlarken ne kadar bir yatırım yapmak gerekir?

Doğrudan Satış ta işe başlama bedelleri yüksek değildir ve işi yapmada da tıpkı ürünlerde olduğu gibi para kaybı olmadan vazgeçme imkanı vardır. Kişiler bu sektöre girerken her türlü güvenceleri sağlanır ve iş olarak doğrudan satış konusuna girişimlerinde mağdur olmayacakları şekilde çalışırlar.

Doğrudan Satış işine giren bir kimsenin geliri ne kadar olur ve daha çok hangi gelir düzeyinden kişiler bu sektöre ilgi duymaktadırlar?

Doğrudan satış, her ne kadar kazanç olanakları, bu işe tam gün ayrıldığında çok ciddi rakamlara ulaşıyor olsa da, büyük çoğunluk için bir ek gelir aracıdır. Ayrıca bu sektörde kazanç tamamen işi verilen zaman, gayret ve ilgi gibi kişiden kişiye değişen faktörlere bağlıdır. Her iş kolunda olduğu gibi bu sektörde de bir disiplin içerisinde çalışan herkes için belli bir gelir sağlama imkanı vardır. Bu açıdan bakıldığında, doğrudan satışın, işi yapanlar açısından orta gelir düzeyine hitap ettiğini söyleyebiliz. Tüketici kitlesi açısından bakıldığında ise gerçek anlamıyla herkese hitap eder. Doğrudan Satış tüm dünyada da olduğu gibi, ülkemizde de tüketiciler için pratik bir satın alma yöntemi olarak kendini kanıtlamış bulunmaktadır.

Ekonomik krizler bu sektörü nasıl etkilemektedir?

Türkiye’deki ekonomik krizler, doğrudan satış şirketlerini ciddi olarak. etkileyememiştir. Zaten bu sektörün bu tür krizlerden etkilenmemesi de beklenir. Çünkü işin özünde tüketicinin ayağına kadar gitmek olduğu ve bunun sonucunda da bir kazanç beklentisi olduğu için, doğrudan satışın bir anlamda krizlere karşı korumalı bir sektör olduğunu söyleyebiliriz . Sunduğu iş imkanı ile ek gelir sağladığı içinde kriz zamanlarında destek sağlamaktadır.

Doğrudan Satış Derneği neden var ve ne işe yarar?

Ülkemizde Ağustos 1994 de kurulan Doğrudan Satış Derneği (DSD), kısa sürede aktif ve yararlı bir kuruluş haline gelmiştir. DSD, tüketici haklarını gözetmeye ve aynı zamanda doğrudan satış işi ile uğraşan bağımsız satıcılara destek vermeye yönelik bir çok prensip ve standardı ortaya koymuştur. Tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren DSD, merkezi Belçika, Brüksel’de bulunana Avrupa Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu (SELDIA) ve merkezi A.B.D Washington’da bulunana Dünya Doğrudan Satış Dernekleri Federasyonu’nun (WFDSA) üyesi olup; tüketici hakları, ticaret, ekonomi gibi başlıkları içeren geniş kapsamlı bir programın da aktif katılımcısı durumundadır. Doğrudan Satış Derneği Amway, Avon Kozmetik, Herbalife, LR, Nikken, NuSkin, Oriflame ve Tupperware şirketlerini temsil eden üyelerden oluşmaktadır.

Doğrudan satış yapan firmaların topluma nasıl katkıları olmaktadır?

Doğrudan satış sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin topluma dönük yararlı faaliyetleri çok geniş bir alana yayılmıştır. Sürekli olarak çevre korunması, eğitim, çocuklara yardım, kadın sağlığı gibi konularda destek veren bu şirketlerin her biri topluma yararlı olmayı kendine ilke edinmiş kuruluşlardır. Ayrıca Doğrudan Satış Derneği, dernek çatısı altında ülkemizin ileri gelen üniversiteleri ile işbirliğine gitmek ve doğrudan satış konusunun akademik bir ortamda incelenmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasına destek vermektedir. Doğrudan Satış Derneği ayrıca halen yürürlükte olan Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun oluşturulmasında katkıda bulunmuş ve bu kanuna destek vermek ve doğrudan satış konusunda ülkemizde yeni oluşturulan düzenlemelerde, Tüketiciyi ve Rekabeti Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte aktif rol almıştır. Dernek olarak VIII. 5 Yıllık Kalkınma Planının oluşturulmasında Tüketici İhtisas Komisyonunda yer alınmış ve gerçekleşen çalışmalara destek verilmiştir.


Forivia’dan Ücretsiz üyelik ile ek-iş fırsatı…

Foriva’dan ÜCRETSİZ üyelik fırsatını değenlendirip üye olmanızı ve hemen işe başlamanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.Eğer bir işe, ek iş, ek gelire yada para kazanmaya ihtiyacınız varsa tabiki.
Bilgi için buraya tıklayınız…

15 gün vade(1)

Farmasi Online Katalog için Tıklayın!

Farmasi Online katalog bilgi için http://farmasiuyeligi.com/temsilcimiz-olun/ tıklayın. Farmasi Online Katalogunda muhteşem kampanyalar sizleri bekliyor. Bilgi almak ve farmasi’ye kayıt olmak için http://farmasiuyeligi.com/temsilcimiz-olun/ buraya tıklayın. , Farmasi Danışman Girişi, Farmasi Temsilci Girisi, Farmasi Üye Girişi, Farmasi Kataloğu, Miss Farmasi, Evden Para Kazanma Yolları, Farmasi Üyelik ve Kayıt, Evde İş İlanları, Farmasi Ocak Katalogu 2016, Farmasi Şubat …

Sayfaya bak »

Modellife Ücretsiz Üye Olmak için Tıklayın!

Modellife kayıt ol bilgi için https://goo.gl/VZWuuz tıklayınız. Modellife Yeni Katalog Sayı 18 bilgi için tıklayın, Modellife Yeni Katalog Sayı 19 Ne Zaman Çıkacak, Modellife Network, Modellife Yeni Katalog Sayı 18, Modellife Yeni Katalog Sayı 19, Yeni Modellife Katalogu Sayı 18 için tıklayın, Modellife Network Katalog, Modellife Kataloğu, ModellifeTemsilci Girişi, Modellife Network Katalog, Modellife İç Giyim Face, …

Sayfaya bak »

Shirly Network Ücretsiz Üye Olmak için Tıklayın!…

Shirly network üye ol bilgi için  tıklayın. Shirly Network Yeni Kataloğumuzu online aşağıdan detaylı inceleyebilirsiniz. Shirly Network, Shirly Yeni Katalog, Shirly Network Yeni Katalog Çıktı, Shirly Nasıl Bir İş, Shirly Network Katalog, Shirly Network Online Katalog, Shirly Online Katalog, Shirly Network Üyelik, Shirly Network Kayıt, Shirly Network Ürünleri, Shirly Network Ek İş, Shirly Networking, Shirly Network Marketing, …

Sayfaya bak »

Avrupa Networking Ücretsiz Üye Olmak için Tıklayın!

Avrupa Networking üyelik bilgi için http://goo.gl/K02avK buraya tıklayın. , Avrupa Networking yeni kataloğumuzu buradan online inceleyebilirsiniz., Avrupa Network Üyelik, Avrupa Networking Başvuru Formu, Avrupa Networking Store, Avrupa Networking Temsilci Girişi, Avrupa Networking Üye Girişi, Avrupa Networking Üyeliği, Avrupa Networking Üyelik, Avrupa Networking Üyelik formu, Avrupa Store, Avrupastore, Avrupa Networking Kayıt… HEMEN ŞİMDİ AVRUPA NETWORKİNG TEMSİLCİSİ OLMAK …

Sayfaya bak »

Byanca Ücretsiz Üyelik ile ek iş fırsatı!

Byanca üyelik ve kayıt bilgi için http://www.byanca.com.tr/u-87814 tıklayın. BYANCA, BYANCA NETWORK, BYANCA NETWORK KATALOG, BYANCA ONLİNE KATALOG, BYANCA ONLİNE KATALOĞU, BYANCA EVDE EK İŞ, BYANCA EK GELİR, BYANCA EV HANIMLARINA İŞ, BYANCA KATALOGLA SATIŞ, BYANCA YENİ KATALOG, BYANCA ÜYE GİRİŞİ, BYANCA ÜYELİK VE KAYIT, BYANCA ONLİNE KAYIT, BYANCA NETWORK MARKETİNG, BYANCA NETWORKİNG, BYANCA TEMSİLCİ GİRİŞİ, BYANCA NETWORK …

Sayfaya bak »

Fırsatist Online Katalog için Tıklayın!

Fırsatist Online Katalog, Fırsatist Korse Fiyatları, Fırsatist Mideli Sütyen Korse, Fırsatist Seamless(DİKİŞSİZ)Korse, Fırsatist Network Online Katalog, Fırsatist E-Katalog, Fırsatist Korse Çeşitleri, Fırsatist Network Marketing, Fırsatist Doğrudan Satış, Fırsatist Network Korse Çeşitlerimizi daha detaylı aşağıda ki Fırsatist Online Kataloğumuzdan İnceleyebilirsiniz. Fırsatist korse çeşitlerini ve fiyatlarını sizler için paylaştık. Fırsatis ürünlerinin çeşitliliğini ve modellerini daha önceki paylaştığımız …

Sayfaya bak »

Oris Telekom

ORİS TELEKOM, ORİS TELEKOM İLE NE KADAR KAZANIRIM, ORİS TELEKOM İLE PARA KAZAN, ORİS TELEKOM KİMDİR, ORİS TELEKOM SIK SORULAN SORULAR, ORİS TELEKOM ADSL, ORİS TELEKOM SABİT TELEFON HİZMETİ, ORİS TELEKOM TEMSİLCİLİĞİ… Telekom Sektöründe Bir İlk Yaratmak! Çağın en hızlı büyüyen, gelişen sektörü telekomünikasyon, Türkiye’de kısıtlamalar kaldırılarak yeniden yapılanmaktadır. Bu sektördeki yeni yapılanma da büyük …

Sayfaya bak »

Orsima Katalog Çıktı Tıklayın İlk Gören Siz Olun!

Orsima, Orsima Üyelik, Orsima Katalog, Orsima Online, Orsima Online Katalog, Orsima Networking, Orsima Networking Yeni Katalog, Orsima Katalog Bak, Orsima Networking Ürünleri, Orsima İndirim Kataloğu, Orsima Networking Kariyer Basamakları, Orsima Networking Kazanç Planı, Orsima Networking kataloğu, Orsima Fiyat Kataloğu, Orsima Network, Orsima Ürünleri, Orsima Nasıl Bir İş..ORSİMA YENİ KATALOĞUMUZU AŞAĞIDAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ. Orsima Katalog Sayfamıza Hoş …

Sayfaya bak »

Pamira

Antibakteriyel İnci… Artık yaşam alanlarımız, bir inci kadar saf ve doğal aynı zamanda ekonomik bir temizliğe kavuşacak… Ev, çamaşır, bulaşık, otomobil ve ayakkabı temizliğine kadar her alanda kullanabileceğiniz keyifli inci taneleridir… Çocuklarınız ve tüm aileniz, özellikle alerjisi olanlar için temiz, sağlıklı, hijyenik ideal bir yaşam alanı hazırlar. Ekstra konsantredir. 1/2 lt PAMİRA İnci 10.000 damladan …

Sayfaya bak »

Giynet Networking Kataloğu Çıktı! Tıklayın İlk Gören Siz Olun!

Giynet Network, Giynet Networking Nasıl Bir İş, Giynet Network Katalog, Giynet Networking Online Katalog, Giynet Online Katalog, Giynet Network Üyelik, Giynet Networking Kayıt, Giynet Networking Ürünleri, Giynet Networking Ek İş, Giynet Networking, Giynet Network Marketing, Giynet Networking Doğrudan Satış…Giynet Networking Kataloğumuzu Aşağıdan Detaylı İnceleyebilirsiniz. Hakkımızda; Giynet Networking olarak 20 yıllık tekstil tecrübemizi doğrudan satış alanında …

Sayfaya bak »

Bambu Network Marketing Katalog için Tıklayın!

Bambu Network Marketing Katalog, Bambu Sağlık ve Yaşam Ürünleri A.Ş, Bambu Network, Bambu Network Marketing, Bambu Network Üyelik Avantajları, Bambu Network Katalog, Bambu Network Online Katalog, Bambu Network Yeni Katalog, Bambu Network Ürünleri, Bambu Network Üyelik, Bambu Network Kayıt…Bambu Network Online Kataloğumuzu Aşağıdan Detaylı İnceleyebilirsiniz. Hakkımızda; Şirketimiz cilt bakım, kişisel bakım ve güzellik ürünleri üretimi …

Sayfaya bak »

Dore Ekim Kataloğu 2014 Çıktı Tıklayın İlk Gören Siz Olun!

Dore Katalog, Dore Online Katalog, Dore Ekim Kataloğu, Dore Ekim Kataloğu 2014, Dore 2014 Ekim Kataloğu, Dore Ekim 2014 Kataloğu, Yeni Dore Kataloğu, Dore Yeni Katalog İncele, Dore Katalog 2014, Dore Kataloğu Ekim 2014, Dore Online Katalog Ekim 2014, Dore Online Katalog 2014…Dore Yeni Kataloğumuzu Aşağıdan Detaylı İnceleyebilirsiniz. Dore Ekim kataloğu 2014 ile karşınızdayız. Dore …

Sayfaya bak »

Avrupa Networking’den Nisan Ayında Süper Fırsatlar Sizleri Bekliyor!

Avrupa Networking, Avrupa Networking Kampanya, Avrupa Networking Kampanyalar, Avrupa Networking Kampanyaları, Avrupa Networking Nisan Ayı Kampanyaları, Avrupa Networking Temizlik Ürünleri, Avrupa Network Katalogla Satış…Avrupa Networking Kampanya Detaylarını ve Online Kataloğumuzu Aşağıdan Detaylı İnceleyebilirsiniz. Avrupa Networking Satış Temsilcisi olun Nisan Ayında Direkt Alt Ekibinize Ekleyeceğiniz Her Aktif ÜYE için 10 TL kazanın. Bitmedi Her Yeni Aktif …

Sayfaya bak »

Nerissa Networking Referans Link Kullanmak ve Üye Kaydı Yapmak!

Nerissa Network ile Ek İş Yapın Para Kazanın, Nerissa Network, Nerissa Networking, Nerissa Networking Fiyat Listesi, Nerissa Networking Üye Linki, Nerissa Networking Temsilci Girişi, Nerissa Networking İç Giyim, Nerissa İç Giyim Katalog, Nerissa Networking İç Giyim Online Katalog, Nerissa Networking Ürün Kataloğu…Nerissa Network Online Kataloğumuzu Aşağıdan Detaylı İnceleyebilirsiniz. Nerissa Networking Referans Link Kullanmak ve Üye …

Sayfaya bak »

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.